Write for Rights groots succes!

Er werd ijverig geschreven op zaterdag 8 december in de huiskamer van de bibliotheek. Daar vond de jaarlijkse schrijfactie van Amnesty International plaats, georganiseerd door de plaatselijke werkgroep. Tijdens de drukbezochte en sfeervolle bijeenkomst, die werd geopend door Ward Warmoeskerken, konden de aanwezigen al schrijvend luisteren naar optredens van het Passiekoor, het Wereldensemble van de muziekschool o.l.v. Laurens Zitman en het duo Peter Goedbloed/Harald Heijnen m.m.v. Kees van Eijck. Ook in ’t Druppeltje (de winkel van Terre des Hommes) kon geschreven worden. Op 10 december (Dag van de Mensenrechten) werd op ’t Rijks door een aantal klassen geschreven.
Het resultaat mag er zijn: in totaal werden ruim 500 brieven en kaarten werden er geschreven naar autoriteiten en gewetensgevangenen.
Daarmee hebben de Bergse schrijvers een royale steen bijgedragen aan deze wereldwijde actie.