Schrijfacties

Regeringen zijn gevoelig voor de publieke opinie en verliezen niet graag hun goede naam. Onder internationale druk zijn in sommige landen onderzoeken ingesteld naar vermeende martelingen, politieke moorden en andere schendingen van mensenrechten. Delegaties van Amnesty International horen tijdens missies regelmatig dat overheden stapels brieven hebben ontvangen over schendingen. Dit versterkt de positie van de afgevaardigden; zij weten zich gesteund door de talloze briefschrijvers. Daarnaast heeft voor veel gevangenen een stroom van protestbrieven verbetering gebracht in hun situatie, hen moreel gesteund, of zelfs bijgedragen aan hun vrijlating.

Als u brieven wilt schrijven/mailen bieden wij twee mogelijkheden:

  1. We sturen u iedere maand een aantal kant en klare mails of faxen. U kopieert de tekst uit deze mails/faxen naar uw eigen mail, voegt u eigen naam toe, waarna u deze verzendt.
  2. We sturen u elke maand via de post voorbeeldbrieven met daarbij achtergrondinformatie. U schrijft deze brieven over, voegt u eigen naam toe en verzendt deze brieven via de post.