Scholenwerk

Wij hebben een groep van 4 á 5 scholenwerkers die gastlessen verzorgt en lespakketten aanbiedt aan docenten van:

  • de groepen 6 – 8 basisonderwijs
  • de onderbouw van het voortgezet onderwijs

De lespakketten zijn kleurrijk, inspirerend en uitnodigend. De lessen worden klassikaal gegeven en voor het voortgezet onderwijs kunnen wij, na onderling overleg, gastlessen op maat geven.

Het lesmateriaal is zo opgezet, dat docenten er ook zelfstandig mee kunnen werken.

Voor het prachtige materiaal vragen wij een tegemoetkoming in de verzendkosten á 5 euro per lespakket (per klas).