Over Amnesty Bergen op Zoom

Onze groep bestaat uit ongeveer 20 leden. Er zijn op dit moment 12 leden actief als vaste vrijwilliger, een kleiner aantal werkt als flex-vrijwilliger. Onze vaste vrijwilligers doen regelmatig mee met de verschillende activiteiten en nemen deel aan onze vergaderingen, die gemiddeld één keer per 6 weken plaatsvinden. Daarin besluiten we met welke acties we meedoen, hoe we deze vormgeven en wie deze verder voorbereiden en/of uitvoeren. De flex-vrijwilligers doen met specifieke activiteiten mee of alleen gedurende bepaalde periodes in het jaar.