Fondsenwerving

Alle activiteiten van Amnesty zoals het voeren van campagnes en acties tegen schending van mensenrechten, het doen van onderzoeken naar deze schendingen of financiële ondersteuning van gevangenen kosten veel geld. Om de volledige onafhankelijkheid en objectiviteit te benadrukken neemt Amnesty geen geld aan van overheden of politieke partijen. Amnesty is dus volledig afhankelijk van contributiegelden van haar leden, giften van donateurs, via legaten in testamenten, van de opbrengst van de Amnesty-collecte of verkoopopbrengsten van haar producten. Voor informatie over legaten kunt u contact opnemen met Amnesty Nederland, Tel. 020-535 21 11.

Collecte bij fondsverwerving

Ook plaatselijke groepen, zoals onze groep in Bergen op Zoom e.o. zijn daarom actief betrokken bij het werven van fondsen. Een voorbeeld van één van onze fondswervende activiteiten is de landelijke Amnesty Collecte.