Campagnes en Acties

Elk jaar voert Amnesty enige campagnes of acties, waarbij aandacht wordt gevraagd voor ernstige schendingen van mensenrechten. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in:

  • landencampagnes/-acties :  gericht op één land of op meerdere landen;
  • themacampagnes/- acties :  gericht op een bepaalde vorm van mensenrechtenschending.

Amnesty Bergen op Zoom e.o. stelt jaarlijks vast aan welke acties/campagnes zij meedoet. In 2013 ondersteunt zij de acties voor Vreemdelingendetentie in Nederland, Vrijheid van meningsuiting in de Russische Federatie, Mensenrechten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, de 10 december actie en incidentele acties.